Вести

Саопштење – Одговор МКИ поводом заједничког саопштења УНС-а, Коалиције за слободу медија и АНЕМ-а

Written by admin

Београд, 8.07.2021 – Приликом израде одлуке о образовању Радне групе Министрство културе и информисања је имало у виду одредбе Закона о планском систему Републике Србије који између осталог предвиђа да надлежни предлагач може, имајући у виду резултате консултација које спроводи током израде документа јавних политика, да донесе одлуку да у радну групу за израду предвиђеног документа укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и циљних група.

У складу са наведеном одредбом Министарство је упутило позив државним органима, институцијама, новинарским и медијским удружењима, као и организацијама цивилног сектора за које је сматрало да могу да допринесу изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима.

Министарство културе и информисања је најпре упутило позив за достављањем предлога имена чланова државним органима и институцијама у чијој се надлежности налазе поједини делови закона на којим ће радна група радити док су Министарству новинарска и медијска удружења упутила иницијативу за учешћем у раду Радне групе за израду Нацрта закона. У складу са тим Министарство је прихватило њихову иницијативу и самоиницијативно позвало Фондацију Славко Ћурувија, Фонд за отворено друштво и Транспарентност Србије да узму учешће у раду, од којих је само организација Транспарентност Србије доставила свој предлог.

Министарство је упућујући позив сугерисало да би лице које ће представљати одређену институцију, организацију или удружење због нормативних послова требало да буде правник, али је прихватило послате предлоге немешајући се у одлуке и верујући да је свака организација послала представника који је стручан по питању медијских закона. Министарство је прихватило и сугестију Координације националних савета националних мањина да због њихове специфичности ово тело има два члана у овој радној групи.

Министарство културе и информисања ни једног тренутка нема дилему да су сви предлагачи чланова радне групе, не улазећи у критеријуме којима су се руководили приликом избора, из својих редова послали најкомпетентније особе које ће својим знањем и радом допринети изради квалитетног документа.

Министарство подвлачи да нема намеру да дели новинаре, новинарска удружења, нити да одваја подобне или етикетира неподобне и да су сви који желе да раде на унапређивању система јавног информисања у нашој земљи добродошли.

Прес служба Министарства културе и информисања

About the author

admin

Leave a Comment